Vrch Veľká Javorina

Vrch Veľká Javorina je najvyšším vrchom pohoria Biele Karpaty. Nachádza sa na slovensko-moravskej hranici neďaleko Nového Mesta nad Váhom. Jeho široký plochý vrchol je pokrytý lúkami a „ozdobený“ televíznym a rozhlasovým vysielačom. Pod vrcholom sa nachádzajú listnaté lesy, najmä bučiny a javoriny. Veľká Javorina bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu, nachádzajú sa tu totiž vzácne rastlinné a živočíšne druhy. Za všetky možno spomenúť snežienku jarnú, ktorá tu rastie veľmi hojne, alebo fuzáča alpského.